(+357) 22314800, 22496328, 99606622

Ανοσολογικές Εξετάσεις

ANTI DNA (ELIZA)
ANTI ANA (ELIZA)
ASPERGILLUS Fumigatus, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM
BARTONELLA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
BORRELIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
C1q, C2, C3, C4, C5 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
CAMPYLOBACTER jejuni, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
Candida albicans ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM ΟΡΟΥ
Caspr2 & LGI1 (ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ Κ+) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
CHLAMYDIA psittaci ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
COXCACIE VIRUS A9 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
COXCACIE VIRUS ΤΥΠΟΥ Β (1-6) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
COXIELLA BURNETTI (Q ΠΥΡΕΤΟΣ) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
CCP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
CRP ΠΟΣΟΤΙΚΗ
EBV EA
EBV NA
ECHOVIRUS ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
EPSTEIN BARR ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
HELICOBACTER PYLORI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgA, IgM
HIV Ag (p24) / HIV Ab (τύπος 1+ τύπος 2)
HTLV I & II ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Jo-1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
LE TEST
MALAGRIA FALCIPARUM, RAPID TEST
MONO TEST
MuSK ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
MYCOPLASMA PNEUMONIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ICA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
PARVOVIRUS B19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
Pneumocystis jiirovecii ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΕΚ/ ΠΤΥΕΛΩΝ, IFA
QUANTIFERON TB Gold ΑΙΜΑΤΟΣ
RICKETTSIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
RICKETTSIA CONORII ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
RICKETTSIA MOOSERI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
RICKETTSIA TYPHI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ (FOOD INTOLERANCE TEST)
RUBELLA IgG, IgM
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
UREAPLASMA UREALITICUM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
VDRL
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
YERSINIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
α-ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (SAA)
ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA, IgG, IgM
ANCA-C (PR3) abs
ANCA-P (MPO) abs
ΑΛΦΑ-1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
ΑΛΦΑ-2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
RSV ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda ΟΡΟΥ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D, E,G, M, A
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ G ΥΠΟΤΥΠΟΙ
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/ Τ8) (CD3, CD4, CD8, CD 19, CD 16, CD 6, CD 45)
ANTI-RNP
ANTI-Sm
ANTI-SSA (Ro)
ANTI-SSB (La)
ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α, Β & C (HLA-A,B, C)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA- B27
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο (ASTO) ΟΡΟΥ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (FTA-Abs, IgM, TPHA)
ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ssDNA)
GAD65 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)
HBsAg ΠΟΣΟΤΙΚΟ
β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕ΅ΙΝΗΣ 1 (β2- GPI) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG, IgM, IgA
β-D ΓΛΥΚΑΝΗ ΟΡΟΥ
ΒΗΤΑ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΒΗΤΑ-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΒΗΤΑ-2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ IgG abs
ΒΗΤΑ-2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ IgM abs
Mantoux test/ Tuberculosis
HELICOBACTER PYLORI ( BREATH TEST )
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG, IgM
ΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IgA, IgM
ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ds DNA)
ΕΝΑ PROFILE
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ (ΝΚ cells)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ
ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ) IgG, IgA
ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 6 (HHV 6) IgG, IgM
ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι (HSV-1) IgG, IgM
ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (HSV-2) IgG, IgM
ΕΡΥΘΡΑΣ IgG, IgM
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) ΟΛΙΚΟ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HAV) IgG, IgM
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBsAb)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε (HEV)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDV)
ΙΛΑΡΑΣ (IgG, IgM)
ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ (IgG, IgM)
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β (IgG, IgM)
ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α (H1N1) (IgG, IgM)
ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (IgG,IgM)
ΙΣΤΟΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ (IgA, IgG, IgM)
ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ (ACA)
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV)
KYTTAΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA)
KYTTAΡΟΤΟΞΙΚΑ HLA
ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ
ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ
ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β
ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (LKM)
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ)
ΜΠΟΡΤΕΤΕΛΛΑ ΚΟΚΚΥΤΟΥ
ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (MPO)
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS
ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3
ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕ΅ΙΝΗΣ P
ΣΕΡΙΝΗΣ
ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤIKΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΦΑΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
HLA (A+B+C), CLASS I
HLA (A+B+C+DBP)
HLA (A+B+C+DQA)
HLA (A+B+C+DQB)
HLA (A+B+C+DR)
HLA (A+B+C+DR+DPB)
HLA (A+B+C+DR+DQA)
HLA (A+B+C+DR+DQA+DP)
HLA (A+B+C+DR+DQA+DQB)
HLA (A+B+C+DR+DQB)
HLA (A+B+C+DR+DQB+DP)
HLA (DR+DQA+DP)
HLA (DR+DQA+DQB) CLASS II
HLA (DR+DQB+DR)
HLA B27
ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ
HLA-A
HLA-B
HLA-C
HLA-DP
HLA-DQ
HLA-DQB
HLA-DR
Ηλεκτροφορήσεις – Ανοσοηλεκτροφορήσεις
BENCE JONES ΟΥΡΩΝ 24h ΜΕ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24h
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24h
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH)

Προετοιμαστείτε για την εξέτασή σας

Υπάρχει συγκεκριμένη προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε πριν πραγματοποιήσετε
τις παρακάτω εξετάσεις. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανά εξέταση ώστε να λάβετε
ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα στις αναλύσεις σας.

Γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων

Για να πραγματοποιήσετε γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων θα πρέπει:

 • Να ακολουθήσετε 12ωρη νηστεία και να μην καταναλώσετε αλκοόλ 24 ώρες πριν την εξέταση
 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριό μας νηστικός και να αναφέρεται στον συνάδελφο που θα σας εξυπηρετήσει αν λαμβάνετε κάποιο φάρμακο.
 • Να έχετε συλλέξει σε αποστειρωμένο δοχείο τα πρωινά ούρα.

Καμπύλη σακχάρου (Δοκιμή ανοχής στη γλυκόζη)

Για να κάνετε την καμπύλη σακχάρου θα πρέπει:

 • 3 ημέρες πριν την εξέταση θα πρέπει να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη δίαιτα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 150 γραμμάρια υδατανθράκων την ημέρα όπως, φρούτα, ψωμί, δημητριακά, φασόλια, λαχανικά και άλλα.
 • 8 ώρες πριν την εξέταση, αποχή από έντονη άσκηση, κάπνισμα και φαγητό.
 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριό μας πρωινή ώρα και νηστικός/ή.

Εξέταση σακχάρου ή ινσουλίνης

Για τον έλεγχο της χοληστερίνης θα πρέπει:

 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριο μας νηστικός/ή.
 • Αν κάνετε ενέσεις ινσουλίνης, να μην έχετε κάνει την ένεση το πρωί της εξέτασης.
 • Αν παίρνετε αντιδιαβητικά φάρμακα, να μην τα λάβετε το πρωί της εξέτασης.

Χοληστερίνη – Δυσλιπιδαιμία

Για να ελέγξετε την χοληστερίνη και τα λιπίδια στον οργανισμό σας θα πρέπει να:

 • Πραγματοποιήσετε το τελευταίο γεύμα σας 12 ώρες πριν την εξέταση.
 • Το τελευταίο γεύμα να μην περιέχει ζωικά λιπαρά, όπως κρέας και γαλακτοκομικά.

Προλακτίνη, FSH, LH

Για τις γυναικολογικές εξετάσεις προλακτίνης, FSH και LH θα πρέπει:

 • Να επιλέξετε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου σας. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα είναι πιο ενδεικτικά και σωστά αν η αιμοληψία πραγματοποιηθεί από την 2η ως την 5η ημέρα του κύκλου σας
 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριό μας για την λήψη αίματος οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, καθώς δεν έχει σημασία αν είστε νηστική ή όχι.
 • Για την εξέταση της προλακτίνης καλό θα ήταν η αιμοληψία να απέχει τουλάχιστον 2 ώρες από τον ύπνο και να μην έχετε άγχος.

Β-χοριακή γοναδοτροπίνη (τεστ εγκυμοσύνης)

Αν θέλετε να μάθετε αν είστε έγκυος, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εξέταση β-χοριακής γοναδοτροπίνης μετά την 2η ημέρα καθυστέρησης της περιόδου σας. Δεν έχει σημασία η ώρα που θα πραγματοποιηθεί η εξέταση ή αν είστε νηστική.

Χρειάζομαι εξετάσεις

Αν σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε κάποια εξέταση, μην καθυστερείτε. Φροντίστε για την υγεία σας, μην παραλήπετε τις εξετάσεις σας ή τα Check up σας. Kαλέστε μας σήμερα για να κλείσουμε ραντεβού για τις εξετάσεις σας.

Γραφτείτε στο Frixos Loyalty Club

Γίνετε μέλος στο Frixos Loyalty Club για να απολαμβάνετε
μοναδικές προσφορές και να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές και τα νέα μας.

Συμβουλές και Νέα

Δίπλα σας με συμβουλές και νέα για καλύτερη υγεία

Αντιμετωπίστε τις Αλλεργίες της Άνοιξης. Μια για πάντα!

Αλλεργίες της Άνοιξης! Έρχονται μαζί με την Άνοιξη και δυστυχώς ταλαιπωρούν πολύ κόσμο.Τα βασικά συμπτώματα των αλλεργιών είναι:Μύτη ή μάτια που τρέχουν ή και τα δύο, συνάχι, φτέρνισμα, ξερόβηχας, δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, πονοκέφαλοι, δάκρυα, κόκκινα μάτια,...

read more

Τα check ups είναι σημαντικά. Κάθε πότε πρέπει να γίνονται;

Γιατί να κάνουμε τακτικά check up;Γιατί μας βοηθούν να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που θα το αντιλαμβανόμασταν. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε σημαντικά θέματα υγείας και δίνουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να δεχθεί μια πιο ήπια...

read more