(+357) 22314800, 22496328, 99606622

Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος και Ούρων

5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ ΟΡΟΥ
CRP υψηλής ευαισθησίας (hsCRP), ΠΟΣΟΤΙΚΗ
G-6PD ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΟΡΟΥ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ 24h ή 12h
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Chol/HDL)
ΑΛΔΟΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
ΑΛΦΑ 1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΜΜΩΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α ΙΙ ΟΡΟΥ (ΑΡΟ ΑΙΙ)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (Αpο-Α1) ΟΡΟΥ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (Αpo-B) ΟΡΟΥ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (Apo-E) ΟΡΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΟΡΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2h
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΟΡΟΥ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ) ΟΡΟΥ
β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
γ-GT (Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ-ΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ)
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH) ΟΡΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ( LACTIC ACID)
HbA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)
δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ 24h
δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (δ-ALA) ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΟΥ/ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΔΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ COCKCROFT-GAULT
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CK, CPK, CK-MB) ΟΡΟΥ
ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24 h
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (Πρωινή ούρηση)
CK-MB (ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ ΜΒ)
BNP-B-Natriuretic peptide
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24h/12h, 2h
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ (A/G ratio)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)
ΛΙΘΙΟ ΟΡΟΥ
ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
Lp-a (ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ -α ΟΡΟΥ
ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΥΡΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ACE (ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ) ΟΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΟΛΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa &lamda ΟΥΡΩΝ 24h
ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
SGOT/ AST
SGOPT/ALT
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24h
ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ ΟΡΟΥ + ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24h, 2h
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CLEARANCE)
ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (HPLC)
ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ) ΟΡΟΥ
ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (eGFR)
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΣΕΛΗΝΙΟ
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
TIBC ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ/ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΟΡΟΥ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h, 2h
ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ, ΟΥΡΩΝ 24h
ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ (Τυχαία ούρηση), 24h
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ
HDL ΟΡΟΥ
LDL ΟΡΟΥ
VLDL
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΙΟ ΟΥΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
HELOCOBACTER PYLORI
CALPROTECTIN
CLOSTRIDIUM DIFICILE TOXIN A/B

Προετοιμαστείτε για την εξέτασή σας

Υπάρχει συγκεκριμένη προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε πριν πραγματοποιήσετε
τις παρακάτω εξετάσεις. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανά εξέταση ώστε να λάβετε
ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα στις αναλύσεις σας.

Γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων

Για να πραγματοποιήσετε γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων θα πρέπει:

 • Να ακολουθήσετε 12ωρη νηστεία και να μην καταναλώσετε αλκοόλ 24 ώρες πριν την εξέταση
 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριό μας νηστικός και να αναφέρεται στον συνάδελφο που θα σας εξυπηρετήσει αν λαμβάνετε κάποιο φάρμακο.
 • Να έχετε συλλέξει σε αποστειρωμένο δοχείο τα πρωινά ούρα.

Καμπύλη σακχάρου (Δοκιμή ανοχής στη γλυκόζη)

Για να κάνετε την καμπύλη σακχάρου θα πρέπει:

 • 3 ημέρες πριν την εξέταση θα πρέπει να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη δίαιτα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 150 γραμμάρια υδατανθράκων την ημέρα όπως, φρούτα, ψωμί, δημητριακά, φασόλια, λαχανικά και άλλα.
 • 8 ώρες πριν την εξέταση, αποχή από έντονη άσκηση, κάπνισμα και φαγητό.
 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριό μας πρωινή ώρα και νηστικός/ή.

Εξέταση σακχάρου ή ινσουλίνης

Για τον έλεγχο της χοληστερίνης θα πρέπει:

 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριο μας νηστικός/ή.
 • Αν κάνετε ενέσεις ινσουλίνης, να μην έχετε κάνει την ένεση το πρωί της εξέτασης.
 • Αν παίρνετε αντιδιαβητικά φάρμακα, να μην τα λάβετε το πρωί της εξέτασης.

Χοληστερίνη – Δυσλιπιδαιμία

Για να ελέγξετε την χοληστερίνη και τα λιπίδια στον οργανισμό σας θα πρέπει να:

 • Πραγματοποιήσετε το τελευταίο γεύμα σας 12 ώρες πριν την εξέταση.
 • Το τελευταίο γεύμα να μην περιέχει ζωικά λιπαρά, όπως κρέας και γαλακτοκομικά.

Προλακτίνη, FSH, LH

Για τις γυναικολογικές εξετάσεις προλακτίνης, FSH και LH θα πρέπει:

 • Να επιλέξετε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου σας. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα είναι πιο ενδεικτικά και σωστά αν η αιμοληψία πραγματοποιηθεί από την 2η ως την 5η ημέρα του κύκλου σας
 • Να επισκεφθείτε το εργαστήριό μας για την λήψη αίματος οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, καθώς δεν έχει σημασία αν είστε νηστική ή όχι.
 • Για την εξέταση της προλακτίνης καλό θα ήταν η αιμοληψία να απέχει τουλάχιστον 2 ώρες από τον ύπνο και να μην έχετε άγχος.

Β-χοριακή γοναδοτροπίνη (τεστ εγκυμοσύνης)

Αν θέλετε να μάθετε αν είστε έγκυος, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εξέταση β-χοριακής γοναδοτροπίνης μετά την 2η ημέρα καθυστέρησης της περιόδου σας. Δεν έχει σημασία η ώρα που θα πραγματοποιηθεί η εξέταση ή αν είστε νηστική.

Χρειάζομαι εξετάσεις

Αν σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε κάποια εξέταση, μην καθυστερείτε. Φροντίστε για την υγεία σας, μην παραλήπετε τις εξετάσεις σας ή τα Check up σας. Kαλέστε μας σήμερα για να κλείσουμε ραντεβού για τις εξετάσεις σας.

Γραφτείτε στο Frixos Loyalty Club

Γίνετε μέλος στο Frixos Loyalty Club για να απολαμβάνετε
μοναδικές προσφορές και να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές και τα νέα μας.

Συμβουλές και Νέα

Δίπλα σας με συμβουλές και νέα για καλύτερη υγεία

Αντιμετωπίστε τις Αλλεργίες της Άνοιξης. Μια για πάντα!

Αλλεργίες της Άνοιξης! Έρχονται μαζί με την Άνοιξη και δυστυχώς ταλαιπωρούν πολύ κόσμο.Τα βασικά συμπτώματα των αλλεργιών είναι:Μύτη ή μάτια που τρέχουν ή και τα δύο, συνάχι, φτέρνισμα, ξερόβηχας, δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, πονοκέφαλοι, δάκρυα, κόκκινα μάτια,...

read more

Τα check ups είναι σημαντικά. Κάθε πότε πρέπει να γίνονται;

Γιατί να κάνουμε τακτικά check up;Γιατί μας βοηθούν να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που θα το αντιλαμβανόμασταν. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε σημαντικά θέματα υγείας και δίνουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να δεχθεί μια πιο ήπια...

read more